ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Coaching & PLC) ภายใต้ Model : PAR - SAPS ภาคเรียนที่ ๒ ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามจากสพป.สุรินทร์ เขต ๑
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" วันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
Merry Christmas & Happy New Year 2023
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
มอบโล่เกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับจริง
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๑
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 65
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนบ้านแสรออ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 65
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 65
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA - Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านสดอได้คะแนนเฉลี่ย 77.81 อยู่ในระดับ B
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65