ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชพร สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44  อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เสาเสมาธรรมจักร
รายละเอียดผลงาน
รางวัล "เสาเสมาธรรมจักร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขา ส่งเสริมปฏิบัติธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44   อ่าน 43 ครั้ง