รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านสดอ
268 หมู่ที่ 5 บ้านสดอ ถนนนาตัง - ศีขรภูมิ   ตำบลเขวาสินรินทร์  อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ 044582109 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :