ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกา่จัดการการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
โรงเรียนบ้านสดอ พร้อมเปิดเทอม ONSITE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
สพฐ. เชิญชม ” การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ.
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศแล้ว ! ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศแล้ว ! ผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
เริ่มแล้ว! กีฬากลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา ตำบลเขวาสินรินทร์
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 64
สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
ประกาศเกียรติคุณ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
สาธิตการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 64
ประกาศเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
การประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 63