ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 64
แผนการเปิดภาคเรียน 2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 64
ประกาศผลการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ ปี 2564
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
แจ้งกำหนดการรับเงินเยียวยา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 64
ปฏิทินกา่จัดการการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศผลการคัดลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
โรงเรียนบ้านสดอ พร้อมเปิดเทอม ONSITE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
สพฐ. เชิญชม ” การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ.
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
ประกาศแล้ว ! ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศแล้ว ! ผลสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม. 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบธรรมศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64