ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาร่วมใจต้านภัย COVID-19
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ใน
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 63
การนิเทศติดตามการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 63
การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
เอกสารการประชุมทางไกล
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 63
สพฐ.ประกาศผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 63
โรงเรียนบ้านสดอ แจ้งเลื่อนการรับเอกสารทางการเรียน
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NETพร้อมเฉลยข้อสอบ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
งานทะเบียนและวัดผล
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 63
กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 63
กิจกรรม เนื่องในวาระครบรอบ "๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
วันครู 2563
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 63
ขอแสดงความยินดี
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 63
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 62
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาค
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 62