ภาพกิจกรรม
ลงแขกดำนา
             เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านสดอ ได้จัดกิจกรรม "ประเพณ๊ลงแขกดำนา" ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสดอที่มีมาช้านาน แต่ในปัจจุบันประเพณีการลงแขกดำนาแทบจะไม่มีให้เห็นเลยก็ว่าได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามไม่ให้สูญหายไป โรงเรียนบ้านสดอจึงได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติม การทำนา ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำนา และนำเอาประเพณีที่มีในท้องถ่ิ่นมาสืบสานและสร้างค่านิยม ปลูกจิตสำนึกของความเป็นไทย  และมีความพอเพียง  
             กิจกรรม "ลงแขกดำนา"  ได้รับเกียรติจาก นายรณกร  เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานในพิธีลงแขกดำนา พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔, ๕, ๖ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย พื้นที่ดำนาได้รับความเมตตาจาก พระอธิการเอื้อน  ทีปธัมโม เจ้าอาวาสวัดไพศาลภูมิกาวาส (วัดบ้านสดอ) ให้ใช้แปลงนาของวัดเป็นแหล่งเรียนรู้การดำนาในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,17:39   อ่าน 64 ครั้ง