ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา
            วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านสดอ ได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีชาวพุทธ ด้วยการแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดไพศาลภูมิกาวาส และวัดป่าหนองเวียน โดยมี นายบุญชู  กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมแรงร่วมใจกันประดับตกแต่งขบวนรถแห่เทียนอย่างสวยงาม ทำให้เห็นพลังแห่งความศรัทธา ความสามัคคีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
           ความสำคัญของวันเข้าพรรษา ตามประเพณีทางศาสนาแต่เดิม ประชาชนนำเทียนที่หล่อและแกะสลักสวยงามถวายพระสงฆ์ เพื่อจุดบูชาระหว่างเข้าพรรษา ต่อมาจัดให้มีการประกวดต้นเทียนพรรษาโดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทได้แก่ ประเภทมัดรวมติดลาย ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก 
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,17:52   อ่าน 60 ครั้ง