ภาพกิจกรรม
งานฉลองรางวัลพระราชทาน
          วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านสดอได้จัดงานฉลองรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงเรียนบ้านสดอ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน โดยมี นายรณกร  เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธานในพิธี และมีผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น อาทิ นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ นายเปโส  ขบวนดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ นายดุษฎี  ดวงใจ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง อ.เขวาสินรินทร์ นายณรงค์  มุตตะโสภา สจ.สุรินทร์ นายสมพงษ์  ถือฉลาด นายกเทศมนตรีเขวาสินรินทร์ นายเสนอชัย คงสกุล กำนันตำบลเขวาสินรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔,๕,๖ นายอัศวิน  มุตตะโสภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรัศมี  บุญชู ประธานชมรมผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสดอ ข้าราชการครูและคณะผู้บริหารในเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์  
          นายบุญชู  กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีขบวนแห่รางวัลพระราชทานและอัญเชิญประดิษฐานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับพระราชทานมาตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน และรางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ ๕ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ในปี ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน และรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขา “ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม” ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานให้แก่นางสาวณัชพร  สังข์ทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสดอ รวมรางวัลพระราชทานฯ ทั้งสิ้น ๔ รางวัล นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทุกทีม เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม เกียรติบัตรผู้สนับสนุน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศให้คนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงได้มีการจัดงานฉลองรางวัลพระราชทานขึ้น
          การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ จากผู้นำชุมชน ผู้บริหารในเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ครู นักเรียน ทั้งในโรงเรียนและโรงเรียนในเครือข่าย ท่านผู้มีจิตศรัทธานำอาหารมาเป็นโรงทาน  ผู้มีจิตศรัทธาถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ และท่านมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ งดงาม เป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,14:33   อ่าน 776 ครั้ง