ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
                วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่กีฬาประจำอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยความร่วมมือของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านสดอ ได้ร่วมกันออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๘๐ คน คณะครู ๒๒ คน
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2562,09:39   อ่าน 531 ครั้ง