ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
                       วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี
                    โรงเรียนบ้านสดอ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนปิดการเรียนการสอน และให้นักเรียนเรียนรู้แบบ ON HAND, ON LINE กิจกรรมที่จัดขึ้นได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ แต่ละกิจกรรมกำหนดตามความสามารถของแต่ละช่วงชั้น ซึ่งได้รับความสนใจมีนักเรียนส่งผลงานมาประกวดกันมากมาย
                    


โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,13:17   อ่าน 1041 ครั้ง