ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย วัดอนงคาราม จัดอบรมแนวทางการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางให้เด็ก เยาวชน ครู และคณะกรรมการได้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน
     สนใจส่งแบบตอบรับการเข้าอบรม ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ โทรสาร ๐๔๔ ๐๔๐ ๘๖๑  หรือ
โทร. ๐๔๔ ๐๔๐ ๘๖๐ ต่อ ๑๐๗
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 172 ครั้ง