ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
             เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจัดประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การสวดโอ้เอ้วิหารราย การบรรยายธรรม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในงานนี้โรงเรียนบ้านสดอ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งนักเรียนประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ๒ ทีม ได้แก่ ทีมประถมศึกษาและทีมมัธยมศึกษา และผลการประกวด มีดังนี้
          ๑. ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสดอ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ ๑
          ๒. ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนบ้นสดอ  ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ ๑
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 100 ครั้ง