ข่าวประชาสัมพันธ์
การปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
            โรงเรียนบ้านสดอ ได้กำหนดการปิดและเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
             ๑. ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
             ๒. เปิดเตรียมการ (เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา) ไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
             ๓. นักเรียนไปพบคุณครูประจำช้ันในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
             ๔. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารสานฝันโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 108 ครั้ง