ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓
                     ตามที่โรงเรียนบ้านสดอ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าประกวดการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาคสงฆ์ (คณะสงฆ์ภาค ๑๑) จำนวน ๓ ทีม ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน  ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน และระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน และคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลการประกวดมีดังนี้
             ๑. ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับภาคคณะสงฆ์ (คณะสงฆ์ภาค ๑๑)   
             ๒. รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ระดับภาคคณะสงฆ์ (คณะสงฆ์ภาค ๑๑)   
             ๓. รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับภาคคณะสงฆ์ (คณะสงฆ์ภาค ๑๑)     
             ซึ่งทั้ง ๓ ทีม ได้เข้ารอบประกวดระดับประเทศ วันเวลาสถานที่ และแนวทางการประกวดจะเป็นอย่างไร ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจาก ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมวัดชัยชนะสงคราม ต่อไป
             ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน เป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ และเป็นตัวแทนของภาค ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงเรียน ชุมชน จังหวัด และที่สำคัญที่สุดเพื่อตนเองและครอบครัว
             ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญชู  กิ่งจันทร์ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจนประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ และขอบคุณคณะครูทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ และเราจะก้าวไปพร้อมๆ กันอีกในระดับประเทศ         
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 216 ครั้ง