ข่าวประชาสัมพันธ์
“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”
          กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดรูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี 17 ช่อง  ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน จากช่วงพฤษภาคมของทุกปี ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และที่สำคัญกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องในการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษา ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”
          โรงเรียนบ้านสดอ ขอชี้แจงให้ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทราบและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้อยู่ที่บ้าน โดยการดูแลของผู้ปกครอง ผ่านช่องทาง

                 – จานทึบ (ระบบ KU-Band) ช่อง 186-202
                 – จานตะแกรง (ระบบ C-Band) ช่อง 186-202
                 – กล่องดิจิตอลภาคพื้นดิน (T2) ช่อง 37-53

                    -  
เว็บไซต์  www.dltv.ac.th
               - บนสมาร์ทโฟน   แอปพลิเคชั่น  DLTV
           การติดตามการจัดการศึกษาทางไกล โดยครูประจำชั้นและครูผู้รับผิดชอบจะออกติดตามการรับ-ส่งใบงานของนักเรียน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคการจัดการศึกษาทางไกลจากผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
           เ
ว็ปไซด์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์ COVIA-19….ซึ่งสื่อ DLTV ชุดนี้เป็นสื่อที่จะใช้สอนจริงและใช้สอนออก TV ช่องต่างๆ ..ในการทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.- 30 มิ.ย.2563 (ใช่วงเวลานี้โรงเรียนไกลกังวลยังไม่ได้เปิดเรียนจึงใช้เท็ปชุดนี้สอนออกอากาศน้องที่โรงเรียนไกลกังวลส่งลิงค์มาให้) เพื่อช่วยให้โรงเรียน/ผู้บริการโรงเรียน/ครู/ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สามรถเรียนรู้ได้ก่อน หรือใช้ทบทวนบทเรียนก็ได้ครับ ..ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับ... /ครู/ผู้ปกครอง และนักเรียน ..ที่มีความพร้อมด้วยครับ...ตามลิงค์นี้ http://gg.gg/ihhef  หรือ QR-Code  นี้..ค่ะ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 254 ครั้ง