ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ

      เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระธรรมโมลี ดร. ที่ปรึกษาคณะสงฆ์ภาค ๑๑ ประธานคณะสงฆ์ พระราชวิมลโมลี ผศ., ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ และพระเถรานุเถระ พร้อมด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ ร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศาลาเย็น บ้านตากแดด ตำบลตากูกอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 
          คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการส่วนกลาง พระเทพวรมุณี ประธานคณะกรรมการประจำหนตะวันออก ในการนี้โรงเรียนบ้านสดอ โดยนายบุญชู  กิ่งจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ ได้นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมมัคนายกน้อย การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และจัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และได้รับความเมตตาจาก พระเทพศาสนาภิบาล และพระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ มอบเงินทุนการศึกษาให้นักเรียน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ยังความปลาบปลื้มให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คน

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 135 ครั้ง