ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
                เมื่อวันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๖๓  นายบุญชู  กิ่งจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ เป็นประธานเปิดการประชุมผุู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ ๑ ให้ผู้ปกครองได้ทราบ และแถลงนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในภาคเรียนที่ ๒  และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้สะอาด น่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม เมื่อประชุมเสร็จแล้วได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา" ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนที่ทำโครงงานได้เปิดตลาดนัดโครงงาน ด้วยการนำเสนอโครงงานต่อผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนได้รับฟัง สร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 46 ครั้ง