ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน
          วันนี้ (๑๔ ธ.ค.๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจรและการลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม มีวินัยและเคารพกฎจราจรมากขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำให้แก่บุคคลอื่นหรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร เห็นความสำคัญของวินัยจราจรและการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการชวยลดปัญหาการจราจร ลดความสูญเสียและอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ เข้าอบรม
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 35 ครั้ง