ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ. เชิญชม ” การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้

สพฐ. เชิญชม ” การเรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ ” 12-25 พฤษภาคม 2564 (รวม 14 วัน)

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน กําหนดจัดกิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12-25พฤษภาคม 2564 พื่อให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งของโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญท่านและโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชมกิจกรรม ” เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้ “ ตามกําหนดการที่แนบ โดยผ่านช่องทาง OBEC Channel ดังนี้   
          1. OBEC Channel : www.obectv.tv
            2. Facebook : OBEC Channel
          3. YouTube : OBEC TV    
ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ : รักครูดอทคอม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,09:25   อ่าน 55 ครั้ง