ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านสดอ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านสดอ เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
โรงเรียนบ้านสดอ ขอขอบคุณจังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่าย ที่คอยส่งเสริม สนับสนุน ด้วยดียิ่งเสมอมาครับ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
โรงเรียนบ้านสดอ ขอขอบคุณจังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่าย ที่คอยส่งเสริม สนับสนุน ด้วยดียิ่งเสมอมาครับ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
โรงเรียนบ้านสดอ ขอขอบคุณจังหวัดสุรินทร์ และภาคีเครือข่าย ที่คอยส่งเสริม สนับสนุน ด้วยดียิ่งเสมอมาครับ
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 65
พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน โล่รางวัลประทาน การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 ( 5th MCU Contest )
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
โรงเรียนบ้านสดอเข้าร่วมโครงการลูกเสือ-เนตรนารี จราจร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 65
ประกาศ ปิดภาคเรียน-เปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 65
สำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ณ วัดปทุมวนา
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
พิธีรับโล่รางวัลพระราชทานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 65
กิจกรรมเดินทางไกล ทดสอบทักษะและวิชาพิเศษ ทางลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 65
โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภท สมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบันและหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
ประกาศ โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต" วันครู ครั้งที่ 66 ปี 2565 เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 65
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA - Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านสดอได้คะแนนเฉลี่ย 86.59 อยู่ในระดับ A
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ 2565 โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
วิดีโอประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
ลิงค์ดาวน์โหลดวุฒิบัตร โครงการอบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ สำหรับวิทยากร ครูและนักเรียนที่เข้าอบรม
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 64