ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับภาค
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 62
การปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 62
การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 62
ผลการประกวดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 62
๑ กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 62
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 62
ปฏิทินการนิเทศการจัดการเรียนรู้เครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 62
สมัครอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 62
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 62
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 62
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 62
คำสั่งการประกวดกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 62
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 62
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 62