ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูอรพรรณ ประดับสุข โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 65
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สดอเกมส์”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
โครงการอบรมเยาวชนสุรินทร์ยุคใหม่ สืบสานวิถีไทย วิถีธรรม กิจกรรม ศาสนพิธีกรรุ่นเยาว์ ก้าวนำสู่สากล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
กิจกรรมสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
ดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรม "ศาสนพิธีกรรุ่นเยาว์ ก้าวนำสู่สากล"
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
ภาพกิจกรรมอบรมศาสนพิธีกรรุ่นเยาว์ ก้าวนำสู่สากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสดอ และมูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 65
การสอบวัดผลทางการศึกษากลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 65
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสระน้ำโรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 65
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 65
ลูกเสือ - เนตรนารี อาสาจราจร โรงเรียนบ้านสดอ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 65