ผลงานนักเรียน
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
เด็กชายอนันตชัย แก้วเหลี่ยม
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ๑๐ คน ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒  รายการ MBU Challenge #4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:22   อ่าน 56 ครั้ง