ผลงานนักเรียน
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
เด็กชายพัฒนศักดิ์ ขุมทอง
รายละเอียดผลงาน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ประเภททีม ๑๐ คน ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๒  รายการ MBU Challenge #4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และรางวัลเกียรติคุณ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับประเทศ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดกระทุ่มเสือ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:26   อ่าน 57 ครั้ง