ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายบุญชู กิ่งจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:56  อ่าน 580 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชพร สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:49  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุรัตน์ ศรีระอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:48  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางนิทรา แสนทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:47  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา สุกใส
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:46  อ่าน 416 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีวรรณ บรรลือทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:45  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรวรรณ อะโรคา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:40  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางกรกนก คงดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:37  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เสาเสมาธรรมจักร
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชพร สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,22:44  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..