ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัฒนศักดิ์ ขุมทอง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:26   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนันตชัย แก้วเหลี่ยม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:22   อ่าน 319 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไพศิษฎ์ เหลี่ยมดี
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:20   อ่าน 262 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวสุพล ถนัดรอบ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:17   อ่าน 294 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนโชติ เหลี่ยมดี
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:15   อ่าน 270 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพล ถนัดเพิ่ม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:13   อ่าน 264 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุทธิศักดิ์ ชมเหิม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:11   อ่าน 256 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดกาย
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:07   อ่าน 236 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุวัฒน์ เหลือล้น
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:02   อ่าน 240 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอรรถพร เหมือนคิด
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:01   อ่าน 268 ครั้ง