ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพัฒนศักดิ์ ขุมทอง
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:26   อ่าน 387 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนันตชัย แก้วเหลี่ยม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:22   อ่าน 437 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไพศิษฎ์ เหลี่ยมดี
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:20   อ่าน 381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวสุพล ถนัดรอบ
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:17   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนโชติ เหลี่ยมดี
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:15   อ่าน 395 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนพล ถนัดเพิ่ม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:13   อ่าน 379 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุทธิศักดิ์ ชมเหิม
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:11   อ่าน 365 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดกาย
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:07   อ่าน 361 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนุวัฒน์ เหลือล้น
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:02   อ่าน 352 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอรรถพร เหมือนคิด
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2562,15:01   อ่าน 386 ครั้ง